Doświadczenie zdobyte podczas budowy sieci telekomunikacyjnych w ostatnich latach pozwala nam na realizację projektów, których inne firmy się nie podejmują.

POLSKA

  • budowa około 300km kanalizacji teletechnicznej
  • budowa około 20 000 przyłaczy światłowodowych (zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna)
  • dmuchanie i zaciaganie około 1000km kabli światłowodowych
  • wykoanie około 100 000 spawów światłowodowych

NIEMCY

  • budowa około 40km kanalizacji teletechnicznej
  • budowa około 200 przyłączy światłowodowych (zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna)
  • dmuchanie i zaciąganie około 200 km kabli światłowodowych
  • wykonanie około 6000 spawów światłowodowych

REFERENCJE