Doświadczenie zdobyte podczas budowy sieci telekomunikacyjnych w ostatnich latach pozwala nam na realizację projektów, których inne firmy się nie podejmują.

POLSKA

 • budowa około 300km
  kanalizacji teletechnicznej
 • budowa około 20 000
  przyłaczy światłowodowych
  (zabudowa wielorodzinna
  i jednorodzinna)
 • dmuchanie i zaciaganie około
  1000km kabli światłowodowych
 • wykoanie około 100 000
  spawów światłowodowych

NIEMCY

 • budowa około 40km
  kanalizacji teletechnicznej
 • budowa około 200 przyłączy
  światłowodowych
  (zabudowa wielorodzinna
  i jednorodzinna)
 • dmuchanie i zaciąganie około
  200 km kabli światłowodowych
 • wykonanie około 6000
  spawów światłowodowych

REFERENCJE